Bài tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị có đáp án chi tiết

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Cho hàm số y=f(x)có bảng xét dấu đạo hàm như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng? D. hình ảnh

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;-2)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2 ; 0)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0 ; 2)$

đáp án Bài tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5ACâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X