Trắc nghiệm bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Trắc nghiệm Ngữ Văn 7 bài 3: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn nắm vững các kiến thức bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người qua đó học tốt môn Văn 7.

Câu 1. Bài ca dao “Công cha như núi ngất trời…” là lời của ai? Nói với ai?
Câu 2. Trong những từ ngữ sau, từ ngữ nào không thuộc chín chữ cù lao?
Câu 3. Đặc sắc về nghệ thuật của bài ca dao trên là gì?
Câu 4. Tâm trạng của người con gái trong bài ca dao “Chiều chiều ra đứng… là tâm trạng gì?
Câu 5. Lối hát đối đáp, trao duyên thường diễn ra trong những lễ hội quan họ. Theo em, bài ca dao “Ở đâu năm cửa.." thuộc kiểu hát nào?
Câu 6. Địa danh nào sau đây không nằm ở Hồ Gươm?
Câu 7. Vẻ đẹp của cô gái trong bài ca dao “Đứng bên ni đồng…” là vẻ đẹp?
Câu 8. Cách tả cảnh của bốn bài ca dao về tình yêu quê hương đất nước, con người có những đặc điểm chung gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5B
Câu 2DCâu 6A
Câu 3DCâu 7C
Câu 4CCâu 8D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X