Trắc nghiệm bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Đề trắc nghiệm bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Ca dao, dân ca là gì?
Câu 2. Bài ca dao sau diễn đạt điều gì?
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Câu 3. Câu nào dưới đây diễn tả nỗi nhớ thương, tâm trạng của người phụ nữ lấy chồng xa quê?
Câu 4. Câu ca dao, câu hát nào dưới đây nói về tình cảm gia đình?
Câu 5. Câu ca dao “Ngó lên nuộc lạt mái nhà/ Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu” diễn tả điều gì?
Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu ca dao sau:
Con người có cố, có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn
Câu 7. Các câu ca dao thường sử dụng thể thơ nào?
Câu 8. Thời gian "chiều chiều" trong bài ca dao gợi ra nỗi niềm nào với người con lấy chồng xa quê?

đáp án Trắc nghiệm bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5C
Câu 2BCâu 6B
Câu 3ACâu 7B
Câu 4BCâu 8B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X