Trắc nghiệm bài Bố cục trong văn bản

Đề trắc nghiệm bài Bố cục trong văn bản có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Bố cục trong văn bản là gì?
Câu 2. Điều kiện nào để bố cục rành mạch, hợp lý?
Câu 3. Bố cục của văn bản được xây dựng gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài đúng hay sai?
Câu 4. Bố cục văn bản cuộc chia tay của những con búp bê là?
Câu 5. Bố cục trong văn bản đảm bảo tính mạch lạc, chặt chẽ của văn bản đúng hay sai?

đáp án Trắc nghiệm bài Bố cục trong văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 4A
Câu 2CCâu 5A
Câu 3A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X