Kiến thức cơ bản và 40 câu trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

Trắc nghiệm Ấn Độ - Tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm và những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về lịch sử Ấn Độ.

Tình hình Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

Ấn Độ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu, bị các nước thực dân phương Tây (chủ yếu là Anh, Pháp) xâm lược từ đầu thế kỉ XVIII, đến giữa thế kỉ XIX thì trở thành thuộc địa của thực dân Anh.

  • Kinh tế, chính trị, xã hội

- Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân, 
- Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ, tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.
- Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của nền công nghiệp Anh.
  • Giáo dục

- Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.
=> Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859)

  • Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa:

- Nguyên nhân sâu xa: Bị thực dân Anh đối xử tàn tệ, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
- Nguyên nhân trực tiếp: Binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ, tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc phạm, họ đã bất mãn nổi dậy đấu tranh.
  • Diễn biến cuộc khởi nghĩa:

- Ngày 10/5/1857 khởi nghĩa bùng nổ ở Mi-rút, ba trung đoàn Xi-pay cùng với nông dân các vùng lân cận nổi dậy khởi nghĩa vây bắt bọn chỉ huy Anh.
- Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ, lập được chính quyền và giải phóng được nhiều thành phố lớn.
- Cuộc khởi nghĩa kéo dài 2 năm thì bị thực dân Anh đàn áp dã man và dẫn đến thất bại (1859).
  • Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa:

- Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
- Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.

Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

  • Sự thành lập Đảng Quốc đại

- Cuối năm 1885, do bị thực dân Anh kìm hãm, giai cấp tư sản Ấn Độ đã thành lập Đảng Quốc đại
- Hoạt động từ 1885 - 1905, dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa, yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục - xã hội.
- Từ 1905, bên cạnh phái ôn hòa sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình xuất hiện thêm phái cấp tiến (đứng đầu là B.Ti-lắc), sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực đòi lật đổ ách thống trị thực dân Anh.
  • Phong trào dân tộc (1905 - 1908)

- Nguyên nhân:
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc
+ Tháng 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi Bengan
- Diễn biến: Phong trào đấu tranh chống đạo luật Bengan diễn ra mạnh mẽ.
+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng (10/1905).
+ Tháng 6/1908, công nhân Bom-bay tiến hành tổng bãi công.
- Kết quả: Thực dân Anh buộc phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
- Ý nghĩa:
+ Phong trào mang đậm ý thức dân tộc, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.
+ Đánh dấu thời kì đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ.
+ Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ và nhân dân các nước châu Á tiến hành đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

Câu 1. Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa:
Câu 2. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?
Câu 3. Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?
Câu 4. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình tại Ấn Độ, thực dân Anh đã thực hiện thủ đoạn:
Câu 5. Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là:
Câu 6. Từ giữa thế kỉ XIX, thành phần xã hội dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Ấn Độ là
Câu 7. Việc làm nào của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội từ giữa thế kỉ XIX?
Câu 8. Nguyện vọng nào của giai cấp tư sản Ấn Độ đã không được thực dân Anh chấp nhận:
Câu 9. Tháng 7 - 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?
Câu 10. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?
Câu 11. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?
Câu 12. Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là
Câu 13. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 - 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là
Câu 14. Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì
Câu 15. Năm 1885, Anh thôn tính nước nào ở Đông Nam Á rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh?
Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
Câu 17. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:
Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:
Câu 19. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?
Câu 20. Nét đặc sắc của phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là:
Câu 21. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là:
Câu 22. Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:
Câu 23. Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là:
Câu 24. Đầu thế kỉ XVII ở Ấn Độ diễn ra:
Câu 25. Lợi dụng tình hình Ấn Độ thế kỉ XVII, các nước phương Tây đã
Câu 26. Đế quốc đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ là:
Câu 27. Thời gian hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ của thực dân Anh là
Câu 28. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa :
Câu 29. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là:
Câu 30. Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?
Câu 31. Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?
Câu 32. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi là:
Câu 33. Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?
Câu 34. Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?
Câu 35. Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
Câu 36. Ý nào dưới đây không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?
Câu 37. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?
Câu 38. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?

đáp án Ấn Độ : Kiến thức cơ bản và 40 câu trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20D
Câu 2ACâu 21D
Câu 3ACâu 22B
Câu 4DCâu 23B
Câu 5BCâu 24A
Câu 6BCâu 25C
Câu 7BCâu 26B
Câu 8BCâu 27A
Câu 9ACâu 28A
Câu 10DCâu 29C
Câu 11DCâu 30C
Câu 12ACâu 31B
Câu 13DCâu 32A
Câu 14ACâu 33B
Câu 15DCâu 34D
Câu 16BCâu 35A
Câu 17ACâu 36B
Câu 18CCâu 37C
Câu 19CCâu 38C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X