Kiến thức cơ bản và 40 câu trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

Trắc nghiệm Ấn Độ - Tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm và những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về lịch sử Ấn Độ.

Tình hình Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

Ấn Độ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu, bị các nước thực dân phương Tây (chủ yếu là Anh, Pháp) xâm lược từ đầu thế kỉ XVIII, đến giữa thế kỉ XIX thì trở thành thuộc địa của thực dân Anh.

  • Kinh tế, chính trị, xã hội

- Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân, 
- Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ, tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.
- Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của nền công nghiệp Anh.
  • Giáo dục

- Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.
=> Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859)

  • Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa:

- Nguyên nhân sâu xa: Bị thực dân Anh đối xử tàn tệ, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
- Nguyên nhân trực tiếp: Binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ, tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc phạm, họ đã bất mãn nổi dậy đấu tranh.
  • Diễn biến cuộc khởi nghĩa:

- Ngày 10/5/1857 khởi nghĩa bùng nổ ở Mi-rút, ba trung đoàn Xi-pay cùng với nông dân các vùng lân cận nổi dậy khởi nghĩa vây bắt bọn chỉ huy Anh.
- Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ, lập được chính quyền và giải phóng được nhiều thành phố lớn.
- Cuộc khởi nghĩa kéo dài 2 năm thì bị thực dân Anh đàn áp dã man và dẫn đến thất bại (1859).
  • Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa:

- Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
- Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.

Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

  • Sự thành lập Đảng Quốc đại

- Cuối năm 1885, do bị thực dân Anh kìm hãm, giai cấp tư sản Ấn Độ đã thành lập Đảng Quốc đại
- Hoạt động từ 1885 - 1905, dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa, yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục - xã hội.
- Từ 1905, bên cạnh phái ôn hòa sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình xuất hiện thêm phái cấp tiến (đứng đầu là B.Ti-lắc), sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực đòi lật đổ ách thống trị thực dân Anh.
  • Phong trào dân tộc (1905 - 1908)

- Nguyên nhân:
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc
+ Tháng 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi Bengan
- Diễn biến: Phong trào đấu tranh chống đạo luật Bengan diễn ra mạnh mẽ.
+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng (10/1905).
+ Tháng 6/1908, công nhân Bom-bay tiến hành tổng bãi công.
- Kết quả: Thực dân Anh buộc phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
- Ý nghĩa:
+ Phong trào mang đậm ý thức dân tộc, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.
+ Đánh dấu thời kì đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ.
+ Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ và nhân dân các nước châu Á tiến hành đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

Câu 1. Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa:

A. Các chúa phong kiến

B. Địa chủ và tư sản

C. Tư sản và phong kiến

D. Phong kiến và nông dân

Câu 2. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

A. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ

B. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng thống trị Ấn Độ

C. Chế độ phong kiến Ấn Độ sụp đổ hoàn toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vào Ấn Độ

Câu 3. Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?

A. Nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết

B. Tuyến đường sắt đầu tiên được Anh xây dựng tại Ấn Độ

C. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng khai thác thị trường Ấn Độ

D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh

Câu 4. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình tại Ấn Độ, thực dân Anh đã thực hiện thủ đoạn:

A. Dung dưỡng giai cấp tư sản Ấn Độ

B. Loại bỏ các thế lực chống đối

C. Câu kết với các chúa phong kiến Ấn Độ

D. Chia để trị

Câu 5. Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là:

A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác

B. Đều thực hiện chế độ cai trị trực trị, cai trị trực tiếp, chia để trị

C. Đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa

D. Thực hiện chế độ cai trị gián trị, cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai

Câu 6. Từ giữa thế kỉ XIX, thành phần xã hội dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Ấn Độ là

A. Giai cấp công nhân

B. Giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức

C. Địa chủ và tư sản

D. Tư sản và công nhân

Câu 7. Việc làm nào của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội từ giữa thế kỉ XIX?

A. Thành lập xưởng đóng tàu và làm đại lí vận tải cho hãng tàu của Anh

B. Mở xí nghiệp dệt và làm đại lí cho các hãng buôn của Anh

C. Xây dựng các khu công nghiệp quy mô của người Ấn

D. Đầu tư khai thác mỏ, cạnh tranh với tư sản Anh

Câu 8. Nguyện vọng nào của giai cấp tư sản Ấn Độ đã không được thực dân Anh chấp nhận:

A. Muốn được tham gia chính quyền và hợp tác với tư sản Anh

B. Muốn được tự do phát triển kinh tế và tham gia chính quyền

C. Muốn được Chính phủ Anh đầu tư vốn để phát triển sản xuất

D. Muốn được cạnh tranh bình đẳng với tư sản Anh ở Ấn Độ

Câu 9. Tháng 7 - 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?

A. Chia đôi xứ Benga

B. Về chế độ thuế khóa

C. Thống nhất xứ Benga

D. Giáo dục

Câu 10. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?

A. Tilắc bị bắt

B. Đảng Quốc đai tan rã

C. Khởi nghĩa Bombay thất bại

D. Đạo luật chia cắt Benga bắt đầu có hiệu lực

Câu 11. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?

A. Tilắc bị bắt

B. Đảng Quốc đai tan rã

C. Khởi nghĩa Bombay thất bại

D. Đạo luật chia cắt Benga bắt đầu có hiệu lực

Câu 12. Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là

A. Một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ

B. Giai cấp công nhân Ấn Độ

C. Giai cấp nông dân Ấn Độ

D. Tầng lớp trí thức ở Ấn Độ

Câu 13. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 - 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là

A. Có sự tham gia đông đảo của hang vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước

B. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”

C. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố

D. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ

Câu 14. Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì

A. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa của Đảng Quốc đại

B. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự can thiệp từ bên ngoài

C. Sự đàn áp của thực dân Anh và sự thoả hiệp của Đảng quốc đại

D. Sự đàn áp của thực dân Anh và B.Tilắc đã bị cắt

Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?

A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nòng cốt

B. Đảng Cộng sản được thành lập (12 - 1925)

C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh

D. Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ đã kết thành một làn song

Câu 17. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:

A. sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12 - 1925)

B. việc thực dân Anh phải nhượng bộ trước những yêu cầu của công nhân

C. các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh do giai cấp công nhân lãnh đạo

D. việc cải cách về kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội,... của chính quyền thực dân Anh

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:

A. đế quốc Mĩ

B. thực dân Hà Lan

C. thực dân Anh

D. thực dân Pháp

Câu 19. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?

A. Mâu thuẫn xã hội ở Ấn Độ diễn ra rất gay gắt

B. Thực dân Anh đã ban hành nhũng đạo luật phản động

C. Gánh nặng chi phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai nhân dân Ấn Độ

D. Chính quyền thực dân Anh đã đẩy mạnh đầu tư phát triển các ngành kinh tế, khai thác có hiệu quả tài nguyên, sức lao động và thị trường ở Ấn Độ

Câu 20. Nét đặc sắc của phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là:

A. bãi công kinh tế

B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

C. nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thành phố lớn

D. lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân tham gia

Câu 21. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là:

A. Đảng Cộng sản

B. Đảng Đại hội Dân tộc

C. Công hội bí mật

D. Đảng Quốc đại

Câu 22. Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:

A. Đảng Quốc đại được thành lập

B. Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D. M. Gan-đi đứng đầu lãnh đạo phong trào đấu tranh

Câu 23. Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là:

A. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

B. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

C. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

D. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

Câu 24. Đầu thế kỉ XVII ở Ấn Độ diễn ra:

A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.

B. Sự liên kết giữa các tập đoàn phong kiến với nhau.

C. Sự ổn định và phát triển của chế độ phong kiến

D. Sự phân liệt của chế độ phong kiến ở Ấn Độ.

Câu 25. Lợi dụng tình hình Ấn Độ thế kỉ XVII, các nước phương Tây đã

A. Đầu tư vào Ấn Độ.

B. Thăm dò Ấn Độ chuẩn bị xâm lược.

C. Đua tranh xâm lược Ấn Độ.

D. Tăng cường quan hệ mua bán với Ấn Độ.

Câu 27. Thời gian hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ của thực dân Anh là

A. Đầu thế kỉ XIX.

B. Giữa thế kỉ XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX.

D. Đầu thế kỉ XX.

Câu 28. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa :

A. Góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

B. Làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ

C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ

Câu 29. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là:

A. Phong trào dân chủ.

B. Phong trào độc lập.

C. Phong trào dân tộc.

D. Phong trào dân sinh.

Câu 30. Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?

A. Thời kì giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị

B. Thời kì đấu tranh dân tộc

C. Thời kì châu Á thức tỉnh

D. Thời kì giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị

Câu 32. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi là:

A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại)

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng

D. Đảng Cộng hòa

Câu 33. Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

A. Phái “cực đoan” trong Đảng Quốc đại tuyên bố thành lập.

B. Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan.

C. Ngày Ti lắc bị thực dân Anh bắt giam.

D. Ngày Ti - lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại.

Câu 34. Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho nước này suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

D. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

Câu 35. Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Dùng tay sai người bản xứ lập chính quyền thống trị nhân dân.

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C. Chia để trị.

D. Khơi sâu mâu thuẫn chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

Câu 36. Ý nào dưới đây không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

A. Ra sức vơ vét lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

B. Đầu tư vốn và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

C. Mở rộng công cuộc khai thác một cách quy mô.

D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận.

Câu 37. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

A. Mang đậm ý thức dân tộc sâu sắc.

B. Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ để hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ ở Châu Á.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Ấn Độ.

D. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

đáp án Ấn Độ : Kiến thức cơ bản và 40 câu trắc nghiệm Ấn Độ thường gặp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20D
Câu 2ACâu 21D
Câu 3ACâu 22B
Câu 4DCâu 23B
Câu 5BCâu 24A
Câu 6BCâu 25C
Câu 7BCâu 26B
Câu 8BCâu 27A
Câu 9ACâu 28A
Câu 10DCâu 29C
Câu 11DCâu 30C
Câu 12ACâu 31B
Câu 13DCâu 32A
Câu 14ACâu 33B
Câu 15DCâu 34D
Câu 16BCâu 35A
Câu 17ACâu 36B
Câu 18CCâu 37C
Câu 19CCâu 38C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X