Biển trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng có phải là một nhân vật không?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biển trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng có phải là một nhân vật không?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

→ Biển cũng là một nhân vật được nhân hóa, các sắc thái biển khác nhau mỗi lần ông lão ra biển gặp cá vàng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X