Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: (Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là biện pháp hóa học - SGK trang 31)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X