Biện pháp nào dưới đây không làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Biện pháp nào dưới đây không làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X