Biện pháp lặp có tác dụng như thế nào đối với truyện Ông lão đánh cá và con cá

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biện pháp lặp có tác dụng như thế nào đối với truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X