Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường không ưu tiên”? A. Biển 1. Trắc nghiệm môn hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Biển 1 báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên.
Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên được ký hiệu là Biển số W.207 với các biển W.207a, W.207b, W.207c, W.207d, W.207e, W.207f, W.207g, W.207h, W.207i, W.207k và W.207l.
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên
Đây là các biển báo thuộc nhóm biển nguy hiểm và cảnh báo, có giá trị hiệu lệnh trên các làn đường của chiều xe chạy.
Đặc điểm chung của các biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là có dạng hình tam giác đều, 03 đỉnh lượn tròn, một đỉnh hướng lên trên, viền màu đỏ, nền màu vàng, bên trong có hình vẽ màu đen. Sau đây là hình minh họa các biển báo giao nhau với đường không ưu tiên:

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm bằng lái nghiệp mới nhất

X