Biện chứng khách quan là gì?

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biện chứng khách quan là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biện chứng khách quan là biện chứng của các tồn tại vật chất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng giữa biện chứng chủ quan và biện chứng khách quan quan hệ với nhau như thế nào?

Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, biện chứng chủ quan phản ánh biện chứng khách quan.

Thế nào là biện chứng khách quan?

Biện chứng khách quan là khái niệm dùng để chỉ mối liên hệ biến đổi, phát triển khách quan vốn có của các sự vật hiện tượng, dùng để chỉ ra sự biến đổi không ngừng trong thế giới.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X