Bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, đối với xã tắc sẽ ra sao.Câu nói trên

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, đối với xã tắc sẽ ra sao.
Câu nói trên muốn ám chỉ điều gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Chọn đáp án: B
Câu nói trên muốn ám chỉ Thủ Độ chuyên quyền, phá hoại kỉ cương phép nước.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X