Bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion sau: Ba2+, Mg2+,

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion sau: Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl-?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các dung dịch: BaCl2, MgSO4, MgCl2
Trong phản ứng giữa các chất sau:
(1)NaHSO4 + Ba(HCO3)2
(2) Ba(OH)2+ NH4HSO4
(3) Na2S + Al(NO3)3+ H2O
(4) H2SO4+ BaCO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X