Bài tựa của Hoàng đức Lương chủ yếu đề cập đến vấn đề gì?

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bài tựa của Hoàng đức Lương chủ yếu đề cập đến vấn đề gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Bài tựa của Hoàng đức Lương chủ yếu đề cập đến vấn đề: Lí do ra đời và quá trình hình thành của bộ Trích diễm thi tập.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X