Bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu được in trong tác phẩm nào của ông?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Bài thơ "Vội Vàng" của Xuân Diệu được in trong tác phẩm nào của ông?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Vội vàng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X