Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

29/12/2022 7

Câu Hỏi:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
MỘT MÌNH TRONG MƯA
Từ nay cò ơi
Thân cò lận đận
Một mình nuôi con

Đồng dọc đồng ngang
Đồng trên đồng dưới
Đồng xa đồng gần
Cò đừng lạc lối
Đằng đông chớp bể
Đằng tây mưa nguồn
Cò đừng mỏi cánh
Cố về với con

Một mình một lối
Một mình trong mưa
Lặn lội than cò
Tối tăm mù mịt

Cò con bơ vơ
Khắc khoải đợi cò
Cò về tổ ấm
Cò về chở che

Lặn lội thân cò
Bước cao bước thấp
Một mình một lối
Một mình trong mưa
(ĐỖ BẠCH MAI, nguoihanoi.com.vn)
Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Bài thơ trên được viết theo thể thơ bốn chữ.
Giải thích: Sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa, em thấy bài thơ này được viết theo thể thơ bốn chữ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X