Bài thơ Quy hứng được Nguyễn Trung Ngạn sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bài thơ Quy hứng được Nguyễn Trung Ngạn sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Chọn đáp án: B
Bài thơ Quy hứng được Nguyễn Trung Ngạn sáng tác trong hoàn cảnh tác giả đang đi sứ Trung Quốc.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X