Bài thơ Bác ơi được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bài thơ Bác ơi được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bài thơ Bác ơi được sáng tác khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang xảy ra gay go, ác liệt, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X