Bài thơ Bác ơi được sáng tác năm nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bài thơ Bác ơi được sáng tác năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bài thơ Bác ơi được sáng tác năm 1969

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X