Bà con nhân dân khu phố 1 phường N họp bàn xây dựng quy ước khu phố là thực hiện

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Bà con nhân dân khu phố 1 phường N họp bàn xây dựng quy ước khu phố là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X