B: Hoa kép; b: Hoa đơn. DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng. Phép lai

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

B: Hoa kép; b: Hoa đơn. DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng. Phép lai nào không xuất hiện hoa đơn, màu trắng ở thế hệ sau ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hoa đơn, màu trắng có kiểu gen bbdd
→ Phép lai không tạo ra kiểu gen bbdd là B. BBDD x bbdd; BBDD x BBdd

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X