Axetanđehit là tên gọi của hợp chất nào sau đây? Axetanđehit là tên gọi của CH3CHO

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Axetanđehit là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Axetanđehit là tên gọi của CH3CHO.
- Axetandehit hay còn được gọi là Andehit axetic: là chất quan trọng trong các quá trình lên men rượu. Có thể tách ra từ nước ép trái cây, dầu ăn, cà phê khô …vv.
- Axetandehit là chất lỏng không màu, mùi trái cây, hăng, dễ bay hơi, sôi ở 21⁰C, hòa tan vô hạn trong nước.
– Axetandehit được dùng để sản xuất axit axetic, anhidrit axetic, n-butylandehit, n-butanol, 2-etylhexanol, etylaxetat, clorat, piridin…

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X