Anh (chị) có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Anh (chị) có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều đại trước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Hệ thống quan lại được tổ chức có quy củ, đầy đủ hơn. Nhà Trần đặt thêm một số cơ quan như quốc sử viện, thái y viện, tôn nhân phủ và một số chức quan như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ...đồng thời quy định cự thể về chế độ thưởng phạt quan lại
- Quyền lực tập trung ngày càng lớn vào trong tay nhà vua
- Các chức quan đại thần văn, võ phần lớn do quý tộc họ Trần nắm giữ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X