Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X