Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947 là tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chủ lực của ta ; giành thắng lợi quân sự, xúc tiến âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X