Acupuncture/ thin/ is/ treatment/ needles/ are/ for/ when/ positioned/ at/ a/

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences
Acupuncture/ thin/ is/ treatment/ needles/ are/ for/ when/ positioned/ at/ a/ special/ illness/ body's points.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

treatment for st: phương pháp chữa trị cho cái gì
Dịch: Châm cứu là phương pháp chữa trị cho bênh mà khi đó người ta đặt cây kim cực mỏng ở những điểm huyệt của cơ thể.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X