Nhan đề được nhà xuất bản đổi cho tác phẩm Chí Phèo khi in sách lần đầu là

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhan đề được nhà xuất bản đổi cho tác phẩm "Chí Phèo" khi in sách lần đầu là
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Chí Phèo

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhan đề được nhà xuất bản đổi cho tác phẩm "Chí Phèo" khi in sách lần đầu là Đôi lứa xứng đôi

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X