Khi ý thức được hiện tại và dự cảm về tương lai, Chí Phèo sợ điều gì?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi ý thức được hiện tại và dự cảm về tương lai, Chí Phèo sợ điều gì?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Chí Phèo

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi ý thức được hiện tại và dự cảm về tương lai, Chí Phèo sợ cô độc.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X