Các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như:

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 21/08/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như: TV, casset, đầu đĩa CD, VCD, DVD, máy tính điện tử, vv...

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X