Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 22 có đáp án

Xuất bản ngày 01/04/2019 - Tác giả:

Đề trắc nghiệm sử 11 bài 22 có đáp án gồm 17 câu hỏi sẽ giúp các em ôn tập kiến thức về xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Mục lục nội dung

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử 11 bài 22 bao gồm 17 câu hỏi, mỗi câu có 4 đáp án được đưa ra, dựa vào các kiến thức đã được học các em hãy lựa chọn một đáp án của mình và ghi ra giây, Sau khi hoàn tất hay đối chiếu với đáp án ở cuối bài viết này

Như vậy với những câu hỏi trắc nghiệm này các em sẽ nắm rõ nội dung bài học và đồng thời nâng cao khả năng thông qua các dạng bài trắc nghiệm lịch sử khác nhau

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 11 bài 22

Câu 1: Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

A.    Rivie

B.    Gáchủ nghĩaiê

C.    Pôn Đume

D.    Bôlaéc

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A.    Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

B.    Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp

C.    Thương nghiệp phát triển

D.    Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 3: Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

A.    Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản

B.    Địa chủ phong kiến và tư sản

C.    Địa chủ phong kiến và nông dân

D.    Công nhân và nông dân

Câu 4: Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

A.    Khai thác mỏ

B.    Đồn điền

C.    Công nghiệp đóng tàu

D.    Các xí nghiệp chế biến

Câu 5: Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A.    Đòi quyền lợi kinh tế

B.    Đòi quyền lợi giai cấp

C.    Đòi quyền lợi dân tộc

D.    Đòi quyền tự do, dân chủ

Câu 6: Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

A.    Chính sách “chia để trị”

B.    Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C.    Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt Nam

D.    Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối

Câu 7: Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?

A.    Công nghiệp nặng

B.    Công nghiệp nhẹ

C.    Khai thác mỏ

D.    Luyện kim và cơ khí

Câu 9: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ

A.    Tầng lớp tư sản

B.    Giai cấp nông dân

C.    Tầng lớp tiểu tư sản

D.    Tầng lớp địa chủ nhỏ.

Câu 10: Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A.    Nền kinh tế phát triển rõ rệt

B.    Công nghiệp phát triển

C.    Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc

D.    Phong trào yêu nước phát triển mạnh

Câu 11: Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?

A.    Phương thức sản xuất phong kiến

B.    Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp

C.    Phương thức sản xuất thực dân

D.    Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 12:  Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A.    Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B.    Phương thức bóc lột phong kiến

C.    Phương thức bóc lột thực dân

D.    Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa

Câu 13: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là

A.    Địa chủ nhỏ và công nhân

B.    Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản

C.    Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc

D.    Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 14: Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?

A.    Tư sản dân tộc

B.    Công nhân

C.    Nông dân

D.    Tiểu tư sản

Câu 15: Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?

A.    Vì họ đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết

B.    Vì họ đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tế

C.    Vì họ chưa quan tâm đến việc đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ

D.    Vì sự đàn áp dã man của thực dân Pháp

Câu 16: Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A.    Nông dân

B.    Công nhân

C.    Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị

D.    Sĩ phu yêu nước

Câu 17: Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?

A.    Các nước ở khu vực Đông Nam Á

B.    Nhật Bản và Trung Quốc

C.    Anh và Pháp

D.    Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án trắc nghiệm sử 11 bài 22

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 10C
Câu 2BCâu 11D
Câu 3CCâu 12B
Câu 4ACâu 13B
Câu 5ACâu 14B
Câu 6ACâu 15B
Câu 7CCâu 16C
Câu 8DCâu 17B
Câu 9B

Trên đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 11 bài 22 và đáp án đã được Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn để gửi đến các bạn. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Lịch sử lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM