Trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa vô cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Xác định chất tác dụng với cả HCl và Ca(OH)2

Xác định chất tác dụng với cả HCl và Ca(OH)2

Xác định chất tác dụng với cả HCl và Ca(OH)2 , Chất X tác dụng với dung dịch HCl và tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch Ca(OH)2. Dựa trên tính chất hóa học của muối để lựa chọn đáp án chính xác.