Trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa hữu cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Este nào sau đây có mùi chuối chín? Dựa trên tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các este cho trước để lựa chọn đáp án đúng.

Cho dung dịch KOH vào dung dịch muối sunfat X

Cho dung dịch KOH vào dung dịch muối sunfat X

Cho dung dịch KOH vào dung dịch muối sunfat X, công thức hóa học của X là FeSO₄ do ban đầu FeSO4 phản ứng với KOH sinh ra muối sắt (II) sunfat. Sau đó hợp chất này bị oxi hóa tạo kết tủa màu nêu đỏ.