Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 9 SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 9, Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo), sách giáo khoa Khoa học 4

Câu hỏi:

Ghép chữ vào dấu … trong sơ đồ.

Sơ đồ hệ tuần hoàn và hệ tiêu hoá
 

-    Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

-    Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời

-    Cơ quan tiêu hóa lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra chất dinh dưỡng và thải ra phân. Cơ quan hô hấp lấy Oxi vào cơ thể. Chất dinh dưỡng và Oxi được cơ quan tuần hoàn vận chuyển đến tất cả các cơ quan của cơ thể rồi nhận lại chất thải (CO2, nước thải) đưa lại cơ quan hô hấp và cơ quan bài tiết để bài tiết ra ngoài.

-    Do các cơ quan có liên hệ mật thiết với nhau nên một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn gây ra cái chết cho con người.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi trang 9 SGK Khoa học 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu