Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 8 SGK Khoa học 4

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 8, Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo), sách giáo khoa Khoa học 4

Câu hỏi: 

Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Trả lời: 

Các cơ quan trong cơ thể người
 

-    Hình 1: Cơ quan tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn.

-    Hình 2: Cơ quan hô hấp để trao đổi khí với bên ngoài.

-    HÌnh 3: Cơ quan tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận trong cơ thể, đồng thời cũng nhận lại các chất thải như CO2 để đưa đến các bộ phận thích hợp xử lí.

-    Hình 4: Cơ quan bài tiết có chứ năng bài tiết nước tiểu, mồ hôi ra ngoài cơ thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi trang 8 SGK Khoa học 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu