Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 77 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 77 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

   Muốn trả lời câu hỏi thảo luận trang 77 sách giáo khoa sinh học 6 tốt thì bạn đừng bỏ qua bài viết này! Với những hướng dẫn chi tiết, bạn không chỉ hoàn thành bài tập của mình mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học sinh 6 bài 23

Câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Sinh 6

Câu hỏi trang 77 SGK sinh 6

Trả lời các câu hỏi:

- Không khí trong 2 chuông đều có chất khí gì? Vì sao em biết?

- Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì?

Trả lời câu hỏi trang 77 SGK sinh 6

- Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục.

- Cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn vì có cây hô hấp tạo ra nhiều khí cacbonic, khí cacbonic làm nước vôi có lớp váng trắng.

- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta rút ra kết luận: Hô hấp của cây tạo ra khí cacbonic.

Tham khảo bài tiếp theo: Câu hỏi trang 78 SGK Sinh 6

   Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 77 SGK sinh học 6 đã được Đọc Tài Liệu biên tập để giúp bạn tham khảo để có thể hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Mong rằng với những tài liệu hỗ trợ soạn sinh 6 của chúng tôi sẽ giúp bạn học tốt và luôn đạt được kết quả cao cho môn học này.

doctailieu.com
Tải về
Back to top