Trả lời câu hỏi trang 72 SGK Khoa học 5

Xuất bản: 02/01/2019 - Tác giả:

Khoa học lớp 5 bài 35 Sự chuyển thể của chất: Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 72 sách giáo khoa Khoa học 5

Mục lục nội dung

Câu hỏi 1

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp.

Cát trắng

Cồn

Đường

Ô xi

Nhôm

Xăng

Nước đá

Muối

Dầu ăn

Ni - tơ

Hơi nước

Nước

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 35

Thể rắnThể lỏngThể khí

Trả lời

Ta có bảng sau:

Thể rắnThể lỏngThể khí
Cát trắng, đường, nhôm, nước đá, muối.Cồn, dầu ăn, xăng, nướcÔ-xi, Ni-tơ, hơi nước.

Câu hỏi 2

Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Chất rắn có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

2. Chất lỏng có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, không nhìn thấy được.

3. Khí cac-bo-nic, oxi, nito có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Trả lời

1. Đáp án là b. Chất rắn có hình dạng nhất định.

2. Đáp án là c. Chất lỏng không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

3. Đáp án là a. Khí cac-bo-nic, oxi, nito có đặc điểm là không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

Xem thêm

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi trang 70 SGK Khoa học 5

>>> Bài tiếp theo: Câu hỏi trang 73 Khoa học lớp 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM