Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 7, Bài 2: Trao đổi chất ở người, sách giáo khoa Khoa học 4

Câu hỏi:

Viết hoặc vẽ theo trí tưởng tượng của bạn.

Trả lời:

sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường

Giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường và bạn vẽ:

-    Con người nhận vào nước, không khí (hấp thụ oxi), thức ăn.

-    Thải ra: CO2, phân, tế bào chế, nước tiểu, mồ hôi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu