Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 43 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 43 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Muốn trả lời câu hỏi thảo luận trang 43 sách giáo khoa sinh học 6 tốt thì bạn đừng bỏ qua bài viết này!

Với những hướng dẫn chi tiết, bạn không chỉ hoàn thành bài tập của mình mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học sinh 6 bài 13

Câu hỏi trang 43 SGK sinh 6

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

- Thân mang những bộ phận nào?
 
- Những điểm giống nhau giữa thân và cành?

- Vị trí chồi ngọn trên thân, cành?

- Vị trí chồi nách?

- Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây?

Xem hình H.13.2 và trả lời câu hỏi:

- Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây?

hình 13.1

 

hình 13.2

Trả lời câu hỏi trang 43 SGK sinh 6

- Những bộ phận của thân: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành.

- Thân và cành đều có chồi ngọn, có lá, lá có chồi nách.

- Chồi ngọn nằm ở đầu thân và đầu cành.

- Chồi nách nằm ở dọc thân và cành, nằm ở kẽ lá.

- Chồi ngọn giúp thân cây dài ra

- Trong hình H.13.2 giữa chồi hoa và chồi lá

     + Giống nhau: đều được bao bọc bên ngoài bằng chồi lá

     + Khác nhau: trong chồi lá có mô phân sinh ngọn sẽ phát triển thành cành mang lá, còn chồi hoa có mầm hoa sẽ phát triển thành hoa.

- Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa, chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá.

>> Xem bài tiếp theoCâu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh 6

   Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 43 SGK sinh học 6 đã được Đọc Tài Liệu biên tập để giúp bạn tham khảo để có thể hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Mong rằng với những tài liệu hỗ trợ soạn sinh 6 của chúng tôi sẽ giúp bạn học tốt và luôn đạt được kết quả cao cho môn học này.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu