Trả lời câu hỏi trang 42 SGK Lịch Sử 5 bài 19

Xuất bản: 30/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi bài 19 trang 42 sách giáo khoa lịch sử 5 về bài học Nước nhà bị chia cắt

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Trả lời câu hỏi bài 19 trang 42 SGK Lịch Sử 5

Trả lời

- Trong thời gian Pháp rút quân, Mĩ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai.

- Đế quốc Mĩ và chính quyền Diệm ra sức chống phá cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương thống nhất đất nước.

- Thực hiện “tố cộng”, “diệt cộng”.

Xem thêm

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi bài 18 sgk lịch sử 5

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 43 Lịch Sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ