Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Trả lời câu hỏi trang 29 - 30 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 29 sách giáo khoa sinh học 6

Đề bài:

 Điền vào chỗ trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ: rễ cọc, rễ chùm

- Có hai loại rễ chính:….. và……

- ……..có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa

- ………. gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm,

- Quan sát H9.2 ghi tên cây có rễ cọc, rễ chùm:

hình 9.2
 

+ Có rễ cọc:.............

+ Có rễ chùm:...............

Trả lời:

- Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.

- Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa

- Rễ chùm gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm,

- Quan sát H9.2 ghi tên cây có rễ cọc, rễ chùm:

+ Có rễ cọc: cây bưởi, cây hồng xiêm

+ Có rễ chùm:cây tỏi tây, cây cải, cây mạ

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi trang 29 - 30 sách giáo khoa sinh học lớp 6 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu