Trả lời câu hỏi trang 28 SGK Lịch Sử 5 bài 13

Trả lời câu hỏi bài 13 trang 28 sách giáo khoa lịch sử 5 về bài học Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Trả lời câu hỏi bài 13 trang 28 SGK Lịch Sử 5

Trả lời

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Đêm hôm trước - ngày 19 tháng 12, khi chiến sự bùng nổ - là ngày được gọi là "Toàn quốc kháng chiến".

Xem thêm

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi bài 12 sgk lịch sử 5

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 30 Lịch Sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM