Câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11

Xuất bản: 05/02/2020 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11 với nội dung sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái, giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Mục lục nội dung

Giải câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 150 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 37 về Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11

Câu hỏi
trang 150 SGK Sinh học 11

- Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

- Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 37 trang 150: sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái, giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn

Trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11 1

Trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11

- Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái:

+ Phát triển của động vật qua biến thái là kiểu phát triển có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

+ Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11 2

- Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

+ Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành.

+ Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Xem thêm hướng dẫn Soạn Sinh 11

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi trang 147 SGK Sinh học 11

>>> Bài tiếp theo: Bài 1 trang 151 SGK Sinh 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM