Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 96 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 96 sgk lịch sử lớp 12

- Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

- Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đánh đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.

- Động lực cách mạng: công nhân và nông dân.

- Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

- Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng thế giới.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - có đáp án

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 96 SGK Lịch sử lớp 12: Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 1 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM