Trả lời câu hỏi thảo luận trang 89 sgk sinh học lớp 9

Xem đáp án công nghệ tế bào là gì ở câu hỏi thảo luận trang 89 sgk sinh học 9

Đề bài:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Công nghệ tế bào là gì?

- Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Trả lời:

-  Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

- Để nhận được sản phẩm từ quá trình nuôi cấy tế bào, ta phải thực hiện các bước sau:

  • Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non ( mô sẹo)
  • Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen hoàn toàn như dạng gốc vì cơ thể hoàn chỉnh được sinh từ một tế bào của dạng gốc , có bộ gen trong nhân được sao chép lại nguyên vẹn thông qua quá trình nguyên phân .

doctailieu.com
Back to top