Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11: Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Giải câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 88 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 20 về Cân bằng nội môi

>> Xem lại hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 11

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11

Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11: Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Sau bữa ăn , nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, kích thích tế bào ß tụy tiết ra hoocmôn insulin. Insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan, đồng thời làm cho các tế bào tăng nhận sử dụng gulocôzơ. Do vậy, nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ở nồng độ ổn định 

 Xa bữa ăn nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống, kích thích tế bào a tụy tiết ra hoocmôn glucagôn. Glucagôn có tác dụng chuyển glicôgen có ở trong gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên và duy trì ở nồng độ ổn định 

→ Gan có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của nồng độ gulocôzơ trong máu

Tham khảo thêmCâu 1 trang 90 SGK Sinh học 11

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Back to top