Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 88 SGK sinh 11: Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Đề bài

Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Lời giải

Sau bữa ăn , nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, kích thích tế bào ß tụy tiết ra hoocmôn insulin. Insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan, đồng thời làm cho các tế bào tăng nhận sử dụng gulocôzơ. Do vậy, nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ở nồng độ ổn định 

 Xa bữa ăn nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống, kích thích tế bào a tụy tiết ra hoocmôn glucagôn. Glucagôn có tác dụng chuyển glicôgen có ở trong gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên và duy trì ở nồng độ ổn định 

→Gan có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của nồng độ gulocôzơ trong máu

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu