Câu hỏi thảo luận trang 87 SGK sinh học 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 87 sách giáo khoa sinh học lớp 11 với nội dung học cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao của bài 20

Đề bài

Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao:

a) Thụ thể áp lực ở mạch máu.

b) Trung khu điều hòa tim mạch ở hành não.

c) Tim và mạch máu. 

câu hỏi thảo luận trang 87 sgk sinh 11

Lời giải


 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu