Trả lời câu hỏi thảo luận trang 82 sgk sinh học 9

Cùng quan sát hình 29.1 để trả lời câu hỏi thảo luận trang 82 sgk sinh học 9 về điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân đao với người bình thường.

Đề bài:

Hãy quan sát hình 29.1 và trả lời các câu hỏi sau:

+/ Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường?

+/ Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

Trả lời:

1. Bộ NST người bình thường là 46 chiếc , gồm 23 cặp NST ( 22 cặp NST thường , 1 cặp NST giới tính), mỗi cặp NST gồm 2 chiếc  

2. Bộ NST của người bị bệnh Đao gồm 47 NST, gồm 23 cặp NST ( 22 cặp NST thường , 1 cặp NST giới tính), cặp NST số 21 có 3 chiếc .

3. Bệnh nhân Đao có các biểu hiện qua hình thái bên ngoài: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau và ngón tay ngắn.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu