Câu hỏi thảo luận trang 82 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 82 SGK sinh 11: Nghiên cứu bảng 19.1 và trả lời các câu hỏi dưới đây

Đề bài

Nghiên cứu bảng 19.1 và trả lời các câu hỏi dưới đây:

- Cho biết mối liên quan giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể.

- Tại sao có sự khác nhau về nhịp tim ở các loại động vật?

Động vật Nhịp tim/phút
Voi 25-40
Trâu 40-50
50-70
Lợn 60-90
Mèo 110- 130
Chuột 720-780

Lời giải

- Khối lượng cơ thể càng lớn nhịp tim càng chậm, số nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

- Động vật càng nhỏ thì tỉ lệ diện tích bề mặt cơ thể/khối lượng cơ thể càng lớn. Tỷ lệ càng lớn thì nhiệt lượng mất vào môi trường xung quanh càng nhiều, chuyển hóa tăng lên → tim đập nhanh để đáp ứng nhu cầu oxi của cơ thể

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 82 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu