Câu hỏi thảo luận trang 72 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 SGK sinh 11: Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

Câu hỏi

Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

hình 17.1 trao đổi khí qua da ở giun đất
 

câu hỏi thảo luận bài 17 trang 72 sgk sinh học 11

Lời giải

- Ở giun đất: Khí O2 khuếch tán qua da vào máu, sau đó đi đến các tế bào .Khí  CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài qua da ẩm ướt.

- Ở côn trùng: có hệ thống ống khí được cấu tạo từ những ống dẫn chứa không khí . Các ống phân nhánh nhỏ dần , các ống nhỏ tiếp xúc với tế bào cuae cơ thể . Hệ thống ống khí thông ra bên ngoài nhờ các lỗ thở.

Khí O2từ bên ngoài đi qua các lỗ thở vào ống khí lớn, đi theo các ống khí nhỏ dần và cuối cùng đi đến các tế bào nằm sâu bên trong cơ thể ; còn khí CO2 từ tế bào trong cơ thể đi qua ống khí nhỏ sang ống khí lớn dần và đi qua lỗ thở ra ngoài.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu