Câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11: Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

Giải Câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 72 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 17 về Hô hấp ở động vật.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11

Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

hình 17.1 trao đổi khí qua da ở giun đất
 

câu hỏi thảo luận bài 17 trang 72 sgk sinh học 11

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11: quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng

- Ở giun đất: Khí O2 khuếch tán qua da vào máu, sau đó đi đến các tế bào. Khí  CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài qua da ẩm ướt.

- Ở côn trùng: có hệ thống ống khí được cấu tạo từ những ống dẫn chứa không khí. Các ống phân nhánh nhỏ dần, các ống nhỏ tiếp xúc với tế bào của cơ thể . Hệ thống ống khí thông ra bên ngoài nhờ các lỗ thở.

Khí Otừ bên ngoài đi qua các lỗ thở vào ống khí lớn, đi theo các ống khí nhỏ dần và cuối cùng đi đến các tế bào nằm sâu bên trong cơ thể ; còn khí CO2 từ tế bào trong cơ thể đi qua ống khí nhỏ sang ống khí lớn dần và đi qua lỗ thở ra ngoài.

Tham khảo thêm:

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu