Trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 sgk sinh học 9

Quan sát hình 23.1 để trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 sgk sinh học lớp 9

Đề bài:

Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội ( 2n+1 ) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?


Trả lời:

Quả của các cá thể dị bội (2n+1) khác nhau và khác với quả của cây lưỡng bội về kích thước (to hơn hoặc nhỏ hơn), hình dạng ( tròn hoặc bầu dục), về độ dài của gai ( dài hơn hoặc ngắn hơn), về số lượng gai ( nhiều hơn hoặc ít hơn)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu